Стандартен ипотечен кредит

Цел на ипотечния кредит

- за закупуване на недвижим имот с разрешение за ползване
- за потребителски или бизнес нужди
- допълнително финансиране, когато сте се доказали като наш коректен платец

9% Фиксиран лихвен процент

Годишният лихвен процент на ипотечните кредити в ``Директ Кредит България`` е 9% и е фиксиран за целия срок на договора.

Размер

- Минимален размер на кредита - 5 000 евро
- Максимален размер - до 75% от пазарната оценка на имота

Вноски

Изплащането на кредита може да се извършва чрез равни или намаляващи месечни вноски.

Валута

Ипотечните кредити се договарят само в евро.

Гратисен Период

До 6 месеца, независимо от целта на кредита.

Срок

От 2 до 20 години.

Нашите изисквания:

Застраховкa

Задължително се сключва застраховка „Имот” за сума равна на размера на кредита, покриваща всички основни рискове (вкл. земетресение), която се дължи от клиента и се подновява всяка година.

Доход

``Директ Кредит България`` няма изисквания за дохода на своите клиенти. Ние разчитаме на вас да прецените реалните си възможности.

Обезпечение

Първа по ред договорна ипотека върху недвижим имот в полза на „Директ Кредит България” ЕООД.

Такси

Усвояване0%

Управление0%

Предсрочно погасяване0%

Обработка на документи и оценка на имота – 50 EUR