Месечни доходи

 
Много често банкoвите процедури, с които се сблъсква потенциалният ползвател на ипотечен кредит, са ненужно утежнени и подробни. Банковата институция изисква доказателство за месечните доходи на глава от семейството, както и множество други данни, информация и документи.

За всички нас е ясно, че текущите нива на доходи не могат да бъдат определящи за следващите няколко месеца, да не говорим за следващите 10 или 15 години.

Когато кандидатствате за финансиране от „Директ Кредит България“, процедурата по доказване на доходи липсва. Все пак Вие трябва да прецените внимателно месечната си погасителна вноска – както спрямо текущите си възможности, така и спрямо евентуални промени в семейните доходи.

Запомнете, че интересът на Вашия кредитор е редовното обслужване на всички вноски по кредита – процедурата по усвояване на обезпечението не е в интерес на никоя от страните.

Научете повече за условията на нашите ипотечни кредити.