Често задавани въпроси

Какъв е размерът на кредита?

Кредитът може да достигне до 75% от пазарната оценка на имота.

В каква валута може да бъде отпуснат кредитът?

Ипотечният кредит може да бъде договорен единствено в евро.

Какъв е максималният и минималният срок на погасяване на кредита?

Максималният срок на погасяване е 20 години, а минималният – 2 години.

Мога ли да ползвам гратисен период и ако да - колко?

Възможен е гратисен период за не повече от 6 месеца.

Как се обезпечава кредитът?

Кредитът се обезпечава с договорна ипотека върху недвижим имот.

Задължително ли е имотът да има акт 16?

Да, задължително е имотът да има разрешение за ползване.

Каква е годишната лихва?

Годишният лихвен процент на ипотечните кредити в „Директ Кредит България“ е 9% и е фиксиран за целия срок на договора.

Необходими документи за кандидатстване?

Необходимите документи се свеждат до документи, удостоверяващи собствеността върху имота, и тези за учредяване на ипотеката.

Какви са таксите по обслужване на кредита?

Обработка на документи и оценка на имота – 50 €
Усвояване – 0%
Управление – 0%
Предсрочно погасяване – 0%