Uncategorized @bg

  Покупката на собствено жилище е отговорна и в много случаи нелека задача. Малка част от хората, търсещи собствено жилище, разполагат с необходимите средства, за да си позволят желания имот. Затова е добре да проучите възможностите за финансиране преди да започнете търсене на желания от Вас имот....

  Много често банкoвите процедури, с които се сблъсква потенциалният ползвател на ипотечен кредит, са ненужно утежнени и подробни. Банковата институция изисква доказателство за месечните доходи на глава от семейството, както и множество други данни, информация и документи. За всички нас е ясно, че текущите нива на...